Home

Welkom op de website van Jeanet. Deze site bevat haar nalatenschap; haar maandelijkse dagboeken waarin zij haar ervaringen vastlegde, waar zij zelf steun aan had en ook anderen mee tot steun wilde zijn.

Jeanet was een bijzondere vrouw. Dapper, onafhankelijk en zorgzaam. Ruim 10 jaar heeft zij geleefd met ALS. Nooit heeft zij de regie over haar leven verloren. We zijn er trots op dat zij mijn levenspartner en onze moeder is geweest.

We weten dat Jeanets dagboek voor velen een bron van moed en inspiratie is. We hopen dat dit ook na haar dood zo mag blijven.

Wij wensen iedereen die door ALS is getroffen, en hun familie en vrienden, de moed en levenskracht toe die Jeanet tot het einde kenmerkten.

Hein, Floor en Ward

Leven met A.L.S. - Jeanet van der Vlist